28 lợi ích của thiền giúp tăng tuổi thọ, sống khỏe mạnh, an vui, hạnh phúc

Trong nhà thiền có câu “Tâm an định thì trí sáng tỏ”. Thiền giúp tăng khả năng tĩnh tâm, tăng sự kiên nhẫn để tâm được an định, bớt đau khổ, phiền não. Từ đó tập trung làm việc, hoạt động hiệu quả, giải quyết mọi thứ nhanh chóng và chuẩn xác, đạt được nhiều thành tựu. Đối với học sinh, sinh viên, thiền giúp giải tỏa căng thẳng học hành, nâng cao trí tưởng tượng, sáng tạo và tiếp thu thông tin nhanh hơn… Bên cạnh đó, thiền giúp cho các tế bào trong cơ thể chúng ta được trẻ hóa, được đổi mới, từ đó kéo dài tuổi thọ; thiền cũng giúp chúng ta tăng được sức mạnh, làm cho dứt trừ sự sợ hãi, phát sinh sự hoan hỷ,…

Một trong 28 lợi ích của thiền giúp chúng ta tăng khả năng tĩnh tâm, tăng sự kiên nhẫn để tâm được an định

Một trong 28 lợi ích của thiền giúp chúng ta tăng khả năng tĩnh tâm, tăng sự kiên nhẫn để tâm được an định

Qua video “28 lợi ích của thiền giúp tăng tuổi thọ, sống khỏe mạnh, an vui, hạnh phúc” do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng trên đây, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về lợi ích của thiền đem lại cho người thực tập.

Các bài nên xem: 

Tags:
Link to map Back top top