Bài học về lòng hiếu thảo từ câu chuyện: Bát phở của hai cha con

Trong kinh Đại Tập, Đức Phật dạy:
“Hiếu với mẹ cha tức là kính Phật. Nếu ở đời không có Phật thì hãy khéo thờ cha mẹ. Khéo phụng thờ cha mẹ như phụng thờ Phật vậy”.
Thật vậy, lòng hiếu thảo là thước đo giá trị đạo đức của mỗi người. Nếu chúng ta không biết kính trên nhường dưới, quan tâm chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ thì dù bản thân có tài giỏi, thành đạt đến đâu, chúng ta vẫn là người bất tài.

Đức Phật từ trong vô lượng kiếp về trước, luôn là một người con hiếu thảo, chính vì thế Ngài đã thành tựu bậc Vô thượng Chính đẳng giác. Cho nên, “tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật”. Khi Ngài thành đạo, Ngài đã quay về hóa độ phụ vương, lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp cho mẫu thân. Đến khi phụ vương băng hà, Đức Phật ghé vai nâng kim quan vua cha đưa đi trà tỳ. Lòng hiếu thảo của Đức Phật xứng đáng là tấm gương soi rọi cho hậu thế noi theo.

Mời quý vị và các bạn đón xem video: “Bài học về lòng hiếu thảo từ câu chuyện: bát phở của hai cha con” qua lời giảng của Thầy Thích Trúc Thái Minh nhé!

Các bài bạn nên xem thêm:

9 Chữ Cù Lao Nói Về Công Ơn Cha Mẹ

5 Quả Báo Của Tội Bất Hiếu Với Cha Mẹ – Vấn Đáp Phật Pháp

Công Ơn Cha Mẹ Và Sự Báo Hiếu Của Chúng Ta

Tags:
Link to map Back top top