Chữ “Duyên” Trong Tình Yêu

Kính bạch Thầy.

Con muốn Thầy giải đáp cho con về chữ “duyên” trong tình yêu ạ. Có người nói với con rằng: Có những mới duyên chỉ đến một lần trong đời, nếu không nắm bắt thì sau này sẽ hối hận. Nhưng cũng có người khuyên con sống tùy duyên, có duyên không rủ ắt tới ạ. Vậy Thầy có thể giải đáp cho con về 2 ý kiến này ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy.

Tags:
Link to map Back top top