trực tuyến
[TRỰC TIẾP] (Ngày 5) Thời khóa tụng kinh tu tập Nhân kỷ niệm ngày vía Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Thứ Hai, 17/5/2021

tức 6/4 Tân Sửu

Pháp âm

Pháp âm

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Pháp âm
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Chúng con nhớ bóng đấng cha lành - Dâng trào cảm xúc trước thánh tích Đức Phật nhập Niết Bàn

30/03/2021

87 Lượt xem

Đức Thế Tôn đã nhập Niết Bàn gần 26 thế kỷ. Nhưng dấu tích của Ngài vẫn còn in đậm trong tâm tư của những người con Phật. Hàng hậu thế khắp năm châu có lẽ chẳng bao giờ quên được Đấng Cha Lành - Người đã từ bỏ tất cả để mang ánh đạo vàng phổ độ khắp quần sinh, giúp muôn loài bừng tỉnh trước bóng tối của vô minh và ái dục, để tìm về bản thể chân như, đạt chân hạnh phúc.

Kính mời quý vị và các bạn cùng hướng tâm tưởng nhớ Đức Thế Tôn qua chuyến hành hương đầy cảm xúc về nơi Đức Phật nhập Niết Bàn năm 2019 của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và chư Tăng chùa Ba Vàng.

Bài liên quan

Video tiếp theo