Chuyện “trả nợ âm” theo quan điểm của đạo Phật

…Chuyện cũng khá lâu rồi, nhưng tình cờ con có kể chuyện này cho 1 người bạn nghe, thì bạn ấy bảo con là bạn kẹp chết người ta thì vong hồn họ sẽ đi theo nên bạn phải trả nợ âm đi và phải nhờ nhà chùa làm cho mới được. Con muốn hỏi việc trả nợ âm là như thế nào và con muốn trả nợ thì con phải làm sao ạ ?

Xin Thầy chỉ bảo cho con ạ. Con xin cảm ơn Thầy.

Các bài viết nên xem: 

Tags:
Link to map Back top top