Cúng Mặn Vong Linh Có Ăn Được Không? – Vấn Đáp Phật Pháp

Năm 2016, chúng con có tắm gội cho mẹ con. Chúng con cúng phả độ gia tiên cho mẹ con cùng các cụ từ 5 đời trở xuống. Nhưng thầy pháp bày cúng ngan, gà một mâm mà là cúng cả con cho nên con cứ áy náy không biết là sát sinh để cúng cho mẹ và các cụ như thế thì các vong linh có nhận được phước báu không ạ?

Xin Thầy chỉ dạy cho con.

Tags:
Link to map Back top top