Đức Phật xuất hiện trên thế gian vì lý do gì?

“Mừng Phật Đản thiêng liêng ngàn thiên kỷ
Ánh đạo vàng chiếu rọi khắp trần gian
Đưa chúng sinh hòa ánh đạo huy hoàng
Mong không ai còn lầm đường lạc lối.”
Trước khi Đức Phật đản sinh, Ngài là Bồ Tát Nhất sinh Bổ xứ, Pháp hiệu là Hộ Minh – Thiên chủ cõi Trời Đâu Suất. Sau khi hưởng hết tuổi thọ 4.000 năm cõi Trời (tương đương 567 triệu năm nhân gian); nhận thấy nhân duyên đã đầy đủ, Bồ Tát quyết định hạ phàm, cứu độ chúng sinh.

>>> 8 nhân duyên đặc biệt hội tụ để Đức Phật đản sinh

Đức Phật xuất hiện trên thế gian là để dẫn dắt chúng sinh ra khỏi mê lầm, khổ đau

Đức Phật xuất hiện trên thế gian là để dẫn dắt chúng sinh ra khỏi mê lầm, khổ đau

Vậy, Đức Phật thấy ở nơi chúng sinh có những điều gì để Ngài nhất khoát phải cứu độ? Đức Phật ra đời với mong muốn, bản hoài gì?
Những lời giảng của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong video trên đây sẽ giúp quý Phật tử và các bạn hiểu được những điều trên cũng như lý do vì sao Đức Phật đản sinh ở cõi Sa-bà.

[Video “Đức Phật xuất hiện trên thế gian vì lý do gì?” được trích trong pháp thoại “Ý nghĩa ngày Đức Phật đản sinh” được đăng tải vào ngày 20/05/2014]

Các bài nên xem: 

Tags:
Link to map Back top top