Giáo Dục Là Gốc Phúc Của Xã Hội

“Ngủ thì ai cũng như lương thiện

Thức dậy mới phân kẻ dữ hiền

Hiền dữ đâu phải là tính sẵn

Phần nhiều do giáo dục mà nên”.

Con người là trung tâm của xã hội. Xã hội phát triển hay không là do yếu tố con người quyết định. Để thành tựu được một con người thì giáo dục là tối quan trọng. Phẩm chất của một con người ở đời này chịu tác động của môi trường giáo dục rất nhiều. Vì thế giáo dục là gốc phúc của xã hội.

Tags:
Link to map Back top top