Hãy cẩn trọng với lời nói để không tạo khẩu nghiệp

Khẩu nghiệp là nghiệp do lời nói gây ra. Khẩu nghiệp lành từ các lời nói tạo ra những kết quả tốt lành, làm lợi cho chính người đó và những người liên quan. Khẩu nghiệp ác từ các lời nói tạo ra những hậu quả xấu, làm hại cho chính người nói ra và những người liên quan. Trong đạo Phật, chúng ta biết ai gieo nhân lành sẽ gặp quả lành. Gieo nhân ác sẽ gặp quả báo ác. Đối với những lời nói của chúng ta cũng vậy, nếu chúng nói những lời nói ác cũng sẽ phải gặp quả báo ác.

Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video dưới đây để hiểu hơn về quả báo của khẩu nghiệp nhé!

Các bài bạn nên xem:

4 điều bạn cần biết khi đi chùa đầu năm để bảo tồn phước báu

Phước báu khi về chùa làm công quả: Cho đi là còn mãi!

Phước báu vô lượng của việc cúng dường Đức Phật và Tăng chúng

Tu Thân, Khẩu, Ý – Kinh Nikaya Giảng Giải

Nghiệp gì phải chết trẻ, sống không thọ? Nghe để biết về tuổi thọ của con người

Tags:
Link to map Back top top