Hiểu đúng quan niệm “Thứ nhất tu tại gia – thứ nhì tu chợ – thứ ba tu chùa”

Tu là một quá trình sửa đổi tâm tính để làm sao thành thật với bản thân hơn, nhận ra các sai lầm trong quá khứ và quyết tâm sửa chữa. Càng nhận ra vấn đề đến đâu thì thân và tâm lại càng cân bằng, giúp nâng cao khả năng nhận biết bản chất sự vật sự việc. Tu thân giúp chuyển hóa các nỗi khổ đau đến với mình, gia đình, dòng tộc được theo hướng tốt lành.

Câu nói: “Thứ nhất tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa” có nhiều người cho rằng đó là hàm ý chỉ về mức độ khó của quá trình tu tập. Nhiều người nói rằng: Tu tại gia là quan trọng nhất, vượt trên hai loại còn lại, nghĩa rằng khó nhất là tu tại gia, khó nhì tu chợ và dễ hơn khi tu ở chùa!

Nhưng cũng có người lại cho rằng thâm ý của câu tục ngữ này là quan điểm về thứ lớp phải trải qua trong tiến trình tu tập. Muốn tu được ở chùa, người ta phải trải qua quá trình tu tập tốt ở tại gia, kế đến tu ở chợ, sau cùng mới ra tu ở chùa. Nếu theo cách hiểu này, môi trường “chùa” là tu tập khó hơn.

Vậy phải hiểu sao cho đúng? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video trên đây để được nghe Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh phân tích theo góc nhìn của đạo Phật về câu nói: “Thứ nhất tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa này nhé!

Xem thêm: Đi Với Phật Mặc Áo Cà Sa, Đi Với Ma Mặc Áo Giấy? – Vấn Đáp Phật Pháp

Tags:
Link to map Back top top