trực tuyến
(Chu kỳ 15) Tụng kinh trong "Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng

Thứ Tư, 29/9/2021

tức 23/8 Tân Sửu

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải

Bộ kinh kể lại những câu hỏi, đáp giữa vua Minanda và tỳ kheo Na Tiên. Những câu hỏi thì đa trí, sắc bén mà lời giải đáp lại thâm sâu, quảng kiến, lợi tuệ; nhiều khi chỉ là những ví dụ cụ thể, bình dân, giản dị, rất bổ ích cho các nhà học giả, người nghiên cứu, kẻ đa nghi cũng như sự học Phật của các hàng hậu tấn.

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải
Bộ kinh kể lại những câu hỏi, đáp giữa vua Minanda và tỳ kheo Na Tiên. Những câu hỏi thì đa trí, sắc bén mà lời giải đáp lại thâm sâu, quảng kiến, lợi tuệ; nhiều khi chỉ là những ví dụ cụ thể, bình dân, giản dị, rất bổ ích cho các nhà học giả, người nghiên cứu, kẻ đa nghi cũng như sự học Phật của các hàng hậu tấn.

Danh - Câu hỏi số 001 - phần 5 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

10/11/2015

2 Lượt xem

Đến đây, Kinh Mi Tiên đã bắt đầu bước vào cuộc luận chiến giữa hai vị “kỳ phùng địch thủ” nhằm làm sáng tỏ giáo lí chân chính của đạo Phật. Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng đã từng tự mình trăn trở với câu hỏi  “Ta là ai?”, “Ta là gì?”, “Ta có thật hay chỉ là hư ảo?” và hàng loạt những câu hỏi tương tự như vậy. Chẳng ngoại lệ, đức vua Mi Lan Đà cũng mang theo những trăn trở ấy để “chất vấn” Na Tiên tỳ kheo trong chủ đề bàn luận đầu tiên là “danh”. Hãy cùng theo dõi bài giảng của Thầy Thích Trúc Thái Minh kỳ này để tìm được lời giải nghi rốt ráo cho bản thân mình nhé!

Video tiếp theo