trực tuyến
Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong do dịch bệnh СOVID-19 | Chùa Ba Vàng

Chủ Nhật, 28/11/2021

tức 24/10 Tân Sửu

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải

Bộ kinh kể lại những câu hỏi, đáp giữa vua Minanda và tỳ kheo Na Tiên. Những câu hỏi thì đa trí, sắc bén mà lời giải đáp lại thâm sâu, quảng kiến, lợi tuệ; nhiều khi chỉ là những ví dụ cụ thể, bình dân, giản dị, rất bổ ích cho các nhà học giả, người nghiên cứu, kẻ đa nghi cũng như sự học Phật của các hàng hậu tấn.

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải
Bộ kinh kể lại những câu hỏi, đáp giữa vua Minanda và tỳ kheo Na Tiên. Những câu hỏi thì đa trí, sắc bén mà lời giải đáp lại thâm sâu, quảng kiến, lợi tuệ; nhiều khi chỉ là những ví dụ cụ thể, bình dân, giản dị, rất bổ ích cho các nhà học giả, người nghiên cứu, kẻ đa nghi cũng như sự học Phật của các hàng hậu tấn.
Thế nào là phàm Tăng, Thánh Tăng, giả danh Tăng?

20/12/2020

102 Lượt xem

Trong Phật giáo, chư Tăng có phàm Tăng và Thánh Tăng.
Thánh Tăng là những bậc đã tu hành chứng từ sơ quả trở lên cho đến thập địa, đẳng giác, diệu giác; còn lại là phàm Tăng. Chư Tăng thời nay đa phần là phàm Tăng, nhưng những vị phàm Tăng ấy là đang hướng đến thành tựu Thánh quả.Ngoài phàm Tăng và Thánh Tăng, còn một dạng nữa gọi là giả danh Tăng, họ cũng cạo tóc, mặc áo người xuất gia nhưng lại phá giới, không sợ tội lỗi, không sám hối, không khổ thẹn và còn phá Phật Pháp,.... Nếu cúng dường cho cá nhân những vị này thì không có phước báu.Để hiểu rõ hơn “Thế nào là phàm Tăng, Thánh Tăng, giả danh Tăng?” kính mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe bài giảng trên đây của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh.

Video tiếp theo