trực tuyến
[Trực tiếp] Pháp thoại "Sự kỳ diệu của trái tim Hòa thượng Thích Quảng Đức"

Chủ Nhật, 13/6/2021

tức 4/5 Tân Sửu

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải

Bộ kinh kể lại những câu hỏi, đáp giữa vua Minanda và tỳ kheo Na Tiên. Những câu hỏi thì đa trí, sắc bén mà lời giải đáp lại thâm sâu, quảng kiến, lợi tuệ; nhiều khi chỉ là những ví dụ cụ thể, bình dân, giản dị, rất bổ ích cho các nhà học giả, người nghiên cứu, kẻ đa nghi cũng như sự học Phật của các hàng hậu tấn.

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải
Bộ kinh kể lại những câu hỏi, đáp giữa vua Minanda và tỳ kheo Na Tiên. Những câu hỏi thì đa trí, sắc bén mà lời giải đáp lại thâm sâu, quảng kiến, lợi tuệ; nhiều khi chỉ là những ví dụ cụ thể, bình dân, giản dị, rất bổ ích cho các nhà học giả, người nghiên cứu, kẻ đa nghi cũng như sự học Phật của các hàng hậu tấn.

Thực Hành Phạm Hạnh - Câu Hỏi Số 062 - 064 - Phần 27 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

02/12/2016

46 Lượt xem

Giảng sư: Thầy Thích Trúc Thái Minh

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Phần 27 - Câu Hỏi Số 062 - 064 | Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng.

Câu 62: Thực Hành Phạm Hạnh

Câu 63: Ai Truyền Cụ Túc Giới Cho Đức Phật.

Câu 64: Nước Mắt Nào Là Thuốc? Nước Mắt Nào Là Độc Dược?

Video tiếp theo