Lời di giáo của Đức Phật trước khi nhập Niết bàn

Từ khi thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề cho đến ngày nhập Niết bàn, trải qua khoảng thời gian 49 năm, Đức Phật đã đi giáo hóa khắp xứ Ấn Độ rộng lớn bao la, hết nước này đến nước khác, hễ chỗ nào Ngài đến là ánh đạo vàng bừng tỏa huy hoàng. Khi giác hạnh viên mãn, vào ngày rằm tháng hai năm 544 TCN, những lời di giáo của Đức Phật đã được cất lên. Sau đó, Ngài đã vô dư y Niết bàn. Trên đây là bài giảng của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh về những lời dạy cuối cùng của Đức Phật trước khi nhập Niết bàn.

>>> Tái hiện cuộc đời Đức Phật Thích Ca qua 37 bức tranh tại chính điện chùa Ba Vàng (Phần 2)

(Lời dạy cuối cùng) lời di giáo của đức Phật trước khi Ngài nhập niết bàn ( ảnh minh họa)

(Lời dạy cuối cùng) lời di giáo của đức Phật trước khi Ngài nhập niết bàn (ảnh minh họa)

Các bài viết nên xem: 

Tags:
Link to map Back top top