Muốn Có Quý Nhân Phù Trợ Nhất Định Phải Làm Được Điều Này

Con kính bạch Thầy,
Con được người ta nói là có quý nhân phù trợ, trợ giúp cho con nhiều thứ trong cuộc sống nên nhiều khi con cũng thấy yên tâm trong mọi công việc. Nhưng con bạch Thầy, con không biết điều đó có đúng hay không ạ? Xin Thầy trả lời giúp cho con.
Con xin tri ân công đức trên Thầy!

Tags:
Link to map Back top top