Nếu Bạn Muốn Thay Đổi Người Khác, Hãy Thay Đổi Mình Trước – Thầy Thích Trúc Thái Minh

Chúng ta dành rất nhiều thời gian để cố thay đổi người khác. Bởi xét cho cùng, người khác lúc nào cũng có vấn đề: ích kỉ, kiêu ngạo, ỷ mạnh hiếp yếu, yếu đuối, lạnh lùng, tham lam,…. Ta cố gắng chỉ ra những điều đó cho họ thấy – nhưng lúc nào ta cũng bị người ta phản pháo, phủ nhận hoặc chính ta hoàn toàn thờ ơ với họ. Chính điều đó khiến ta bực mình, trở nên giận dữ đến tột độ. Sao người ta không có tinh thần học hỏi thế nhỉ?

“Nếu bạn muốn thay đổi người khác, hãy thay đổi mình trước” – Thầy Thích Trúc Thái Minh

Tags:
Link to map Back top top