Nói Dối Trong Hoàn Cảnh Nào Không Có Tội?

Bạch Thầy,

Con phát tâm muốn tìm hiểu Phật pháp và theo học Phật nhưng bố mẹ con muốn con chỉ chú tâm vào việc học. Một phần là do bố mẹ con không tin nên những lần con về chùa, con đều không nói với bố mẹ; con cảm thấy có lỗi vì đã nói dối bố mẹ nên lần nào về chùa con cũng thành tâm sám hối và cầu nguyện cho bố mẹ con. Vậy con xin hỏi Thầy là con nói dỗi như thế có tạo nghiệp không ạ? Con phải làm sao ạ?

Con xin Thầy chỉ dạy cho con!

Tags:
Link to map Back top top