Phẩm Tượng, kinh Pháp Cú – Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng

“Tâm là nguồn việc ác
Thân là rừng nghiệp tội
Nếu quán sát như thế
Dần dần lìa sinh tử.”

Trong phẩm Tượng, kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy cách điều phục voi cũng là dạy chúng sinh phải gấp gấp quay về điều phục thân và tâm mình. Nếu cứ để nó buông lung, phóng dật thì mọi cái họa, cái khổ trong dòng luân hồi này sẽ lại tiếp diễn. Còn thân tâm này mà biết điều phục thì được an vui, Niết Bàn từ đó mà ra.

>>> Trong vòng luân hồi, đâu là nơi bắt đầu, đâu là nơi kết thúc?

Nếu không biết cách điều phục thân và tâm thì chúng sinh phải chịu trôi lăn trong dòng luân hồi 

Nếu không biết cách điều phục thân và tâm thì chúng sinh phải chịu trôi lăn trong dòng luân hồi 

Kính mời quý vị và các bạn nghe Đại đức Thích Trúc Thái Minh giảng giải phẩm Tượng trong kinh Pháp Cú để hiểu rõ hơn vấn đề này. Trong buổi giảng Pháp với các Phật tử tại Chùa Ba Vàng, Thầy Thích Trúc Thái Minh – Trụ trì Chùa Ba Vàng đã trả lời câu hỏi này dựa trên quan điểm của đạo Phật.

Các bài bạn nên xem: 

Tổng hợp các bài giảng kinh tại đây!

Phẩm Đao Lợi

Phẩm Quảng Diễn

Phẩm Phụng Trì

Phẩm Đạo Hạnh

Phẩm Ái dục

Tags:
Link to map Back top top