Pháp Thoại: 10 Danh Hiệu Của Đức Phật | Giảng Pháp Thường Kỳ Chùa Ba Vàng

Theo lịch giảng Pháp thường kỳ, Ngày 04 tháng 04 năm 2019, Đại Đức Giảng Sư Thích Trúc Bảo Thành đã chia sẻ dòng Pháp với tiêu đề: 10 danh hiệu của Đức Phật. Qua bài giảng Pháp của Quý Thầy, hàng Phật tử đã hiểu sâu hơn về công đức, trí tuệ của Đức Thế Tôn. Và lời dạy của Ngài quả thật là phương thuốc diệu kỳ khiến cho chúng sinh thấu rõ thế gian là khổ và làm cách nào để giải thoát các phiền lụy khổ đau.

Xem thêm: Công Đức Xuất Gia

Tags:
Link to map Back top top