Pháp Thoại: Nhân Quả Không Một Ai Ở Ngoài

Trong kinh, Đức Phật đã từng dạy rằng: Tội phước do con người tạo ra, không ai có quyền thưởng phạt. Kẻ gieo giống xấu thì ăn trái dở, người trồng giống quý thì hưởng quả ngon. Trong vũ trụ này, không một ai trong chúng ta có thể nằm ngoài sự vận hành của nhân quả. Nhân quả là quy luật bất biến, chi phối mọi hoạt động sống của muôn loài chúng sinh. Tất cả chúng ta lang thang trong muôn nẻo luân hồi sinh tử, chịu sự đau khổ hay hưởng sự an vui đều bởi nhân quả mà mỗi người gieo trồng.

Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe video “Nhân quả không một ai ở ngoài” do Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng giải.

Xem thêm: Phẩm Quả Báo – Kinh Nikaya Giảng Giải 

Tags:
Link to map Back top top