Pháp Thoại: Nhân Quả Và Nghiệp Báo

Ngày cuối cùng của khóa tu mùa hè lần thứ 3 năm 2018. Sư Phụ – Thích Trúc Thái Minh đã có buổi chia sẻ Pháp với các bạn khóa sinh với chủ đề Nhân quả và Nghiệp báo.

“Nhân quả là một quy luật khách quan tất yếu, không có một việc gì ra ngoài nhân quả được. Đạo Phật thì nói là nhân – duyên – quả. Không có một việc gì ra ngoài nhân quả cả. Từ lĩnh vực vật chất, phạm vi vật chất cho đến phạm vi tinh thần; từ cái hữu hình mắt chúng ta nhìn thấy cho đến vô hình chúng ta không nhìn thấy; không ra ngoài quy luật nhân quả.”

Xem thêm: Phẩm quả báo – Kinh Nikaya Giảng Giải 

Tags:
Link to map Back top top