Pháp Thoại: Tri Ân Và Đền Ân

“Từ khi sinh ra chúng ta đã mang ơn sâu cha mẹ, từ tấm hình hài nhỏ bé, mẹ nuôi ta bằng bầu sữa thơm lành. Bao năm cha mẹ hy sinh nuôi ta khôn lớn, dạy cho ta vào đời. Ôi! Công cha nghĩa mẹ biết làm sao báo đáp. Phải chăng chỉ có con đường tu theo Phật đạo mới mong được gặp lại mẹ cha trên chốn liên đài Tịnh độ an vui.”

Thương cha xuôi ngược giữa dòng

Mẹ yêu tất tả gánh gồng nuôi con.

Xem thêm: Hãy nói lời yêu thương cha mẹ 

Tags:
Link to map Back top top