Phật Pháp là con đường đưa chúng ta đến hạnh phúc tối hậu

[TRÍCH – Video Tái Sanh – Vô Sanh – Hành Tướng Của Chú Tâm và Trí Tuệ Cùng Sự Khác Nhau Giữa Chúng | Kinh Mi Tiên – Ngày 16/10/2017]

Trong bài Pháp thoại, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng: “Tất cả chúng sinh đều có một mong cầu rất chính đáng đó là mong cầu hạnh phúc”. Tuy nhiên hạnh phúc thế gian mà chúng sinh mong cầu chỉ là hạnh phúc tương đối, tạm bợ; bởi vì có rồi lại không, được rồi lại mất, vui rồi lại khổ. Tấm gương của Thái tử Tất Đạt Đa hay Đức vua Trần Nhân Tông cho chúng ta thấy, các Ngài đã sớm nhận ra sự thật ấy. Đối với các Ngài, dù đang là người đứng đầu đất nước, có đầy đủ quyền lực, ngũ dục sung mãn nhưng vẫn thấy đó chưa phải thật là hạnh phúc. Vì thế, các Ngài đã quyết định từ bỏ ngai vàng, dấn thân trên con đường cầu đạo giải thoát để đạt được hạnh phúc thật sự.

>>> Hạnh phúc chân thật của con người đến từ đâu?

Xuất gia - Tu học theo chính Pháp của Phật là con đường đưa chúng ta tới hạnh phúc tối hậu

Xuất gia – Tu học theo chính Pháp của Phật là con đường đưa chúng ta tới hạnh phúc tối hậu

Trong video “Phật Pháp là con đường đưa chúng ta đến hạnh phúc tối hậu” trên đây do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng giải, chúng ta sẽ có thêm lòng tin vào con đường mà các bậc Thánh Hiền đã đi – đó chính là Phật Pháp.

Các bài nên xem:

Tags:
Link to map Back top top