trực tuyến
Tụng kinh Dược Sư cầu an - Ngày 1, thời khóa tối | Ngày 09/01/Quý Mão

Thứ Ba, 31/01/2023

tức 10/1 Quý Mão

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
4 cách đưa đến hạnh phúc và an lạc trong hiện tại

08/7/2021

139 Lượt xem

Trong xã hội hiện đại ngày nay, gia đình đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Gia đình chính là thước đo cho sự ổn định và phát triển của xã hội. Một gia đình bình an, hạnh phúc khi từng thành viên trong gia đình biết thực hành các điều thiện, tích lũy phước báu.

Vậy làm sao để gia đình luôn an vui, êm ấm? Kính mời quý vị đón xem bài kinh Đức Phật dạy "4 cách đưa đến hạnh phúc và an lạc trong hiện tại" qua video trên đây!

Video tiếp theo