trực tuyến
[Trực tiếp] "Học từ con vịt nước" - câu 219 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Thứ Năm, 21/10/2021

tức 16/9 Tân Sửu

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
5 Quả báo của tội bất hiếu với cha mẹ - Vấn Đáp Phật Pháp

17/11/2019

12 Lượt xem

Trong kinh Nhẫn Nhục, Đức Phật có dạy:
“Cùng tột điều thiện không gì hơn hiếu.
Cùng tột điều ác không gì hơn bất hiếu”.

Cha và mẹ là hai đấng sinh thành, dưỡng dục chúng ta khôn lớn. Ân đức của cha mẹ có lẽ không ai có thể kể hết. Phận làm con, chữ “Hiếu” luôn được coi trọng và đặt lên hàng đầu.
Và tội bất hiếu chính là một trong số những trọng tội phải chịu quả báo nặng nhất.
Vậy con cái bất hiếu với cha mẹ sẽ nhận lại quả báo gì?

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video trên đây!

Video tiếp theo