trực tuyến
(Chu kỳ 6) Tụng kinh trong "Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng"

Thứ Sáu, 30/7/2021

tức 21/6 Tân Sửu

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Ăn trộm tiền phải sám hối thế nào để tiêu nghiệp khi người bị trộm đã mất?

24/12/2020

583 Lượt xem

Câu hỏi:
“Kính bạch Thầy, con có một người bạn, bạn con trước có ăn trộm tiền của một người khác. Họ là lao động nghèo, rất vất vả mới kiếm được số tiền đó. Việc ăn trộm diễn ra trong một khoảng thời gian dài, số tiền ấy bạn con đem đi nướng vào game, chơi game. Bây giờ trong số người mà bạn con lấy tiền đó họ đã mất, có người mất. Vậy con xin hỏi Sư Phụ, bây giờ bạn ấy phải làm gì để sám hối ạ?
Kính xin Sư Phụ chỉ dạy. Con xin tri ân công đức của Sư Phụ.”
Để lắng nghe câu trả lời của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, kính mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video “Đã lỡ ăn trộm, phải sám hối thế nào để tiêu nghiệp khi người bị trộm đã mất” trên đây.