trực tuyến
(Chu kỳ 13) Tụng kinh trong "Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng"

Thứ Hai, 20/9/2021

tức 14/8 Tân Sửu

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Ba người trả quả vì mắng nhiếc bà lão

18/7/2021

85 Lượt xem

Bài Kinh: Ba Người Trả Quả Vì Mắng Nhiếc Bà Lão

Theo giáo lý đạo Phật, chết không phải là hết, mà chúng sinh sau khi chết sẽ tiếp tục tái sinh trong sáu nẻo luân hồi (cõi trời, cõi A-tu-la, cõi người, cõi súc sinh, cõi ngạ quỷ, cõi địa ngục). Chúng sinh lưu chuyển trong luân hồi bởi dòng nghiệp lực và đều chịu sự chi phối của luật nhân quả. Từ nhiều đời, nhiều kiếp ta đã gieo nhân ác nên sang kiếp sau phải chịu quả báo khổ đau.
Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện nhân quả báo ứng "Ba Người Trả Quả Vì Mắng Nhiếc Bà Lão" trong video trên đây.

Video tiếp theo