trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Pháp thoại: "Xem người chọn bạn" - Kinh Hiền Nhân | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Thứ Tư, 29/3/2023

tức 8/2 Quý Mão

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Bài học xúc động về tâm từ bi vô lượng của Đức Phật - Câu chuyện tại thành Câu Thi Na

01/4/2021

236 Lượt xem

Ngày Rằm tháng 2 hơn 2.500 năm trước, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - Đấng Cha Lành đã vắng bóng trên thế gian. Đến nay, chúng ta chỉ còn thấy Ngài qua giáo Pháp Ngài để lại.

Hướng tới tưởng nhớ ngày Đức Phật nhập diệt, kính mời quý vị cùng tìm hiểu về câu chuyện đầy xúc động trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn tại thành Câu Thi Na trong video dưới đây.

Video được ghi lại trong chuyến hành hương về đất Phật Ấn Độ năm 2018 của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng.

Video tiếp theo