trực tuyến
Chương trình số 2: Chu kỳ 15 - Tụng kinh tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng

Thứ Năm, 18/8/2022

tức 21/7 Nhâm Dần

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Bánh xe thời gian và điểm bắt đầu của sự sống | Thầy Thích Trúc Thái Minh

24/12/2021

135 Lượt xem

Tất cả vạn sự vạn vật đều tồn tại trong không gian và thời gian. “Chữ “gian” tức là khoảng cách, “không” tức là khoảng cách của không trung. Thời gian tức là khoảng cách của sự tiếp nối.” - Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chia sẻ.

Vậy nguyên nhân sinh ra thời gian là gì? Bánh xe thời gian hoạt động như thế nào? Đã có lúc nào không có thời gian tồn tại chưa? Có thể chấm dứt thời gian được hay không? Đâu là điểm bắt đầu của sự sống?

Kính mời quý Phật tử và các bạn theo dõi video trên đây để tìm hiểu câu trả lời qua lời giảng của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh!

Video tiếp theo