trực tuyến
Tụng kinh Dược Sư cầu an - Ngày 1, thời khóa tối | Ngày 09/01/Quý Mão

Thứ Ba, 31/01/2023

tức 10/1 Quý Mão

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Bát Chánh Đạo - Con đường trung đạo đưa đến Niết bàn

22/7/2021

123 Lượt xem

Bát chánh đạo hay Bát chính đạo là giáo lý căn bản của Đạo đế (trong Tứ Thánh đế). Bát chính đạo chính là tám phương pháp đưa chúng sinh đi đến Niết bàn. Đây là con đường chân chính giúp chúng sinh đạt được hạnh phúc tối thượng, giải thoát tất cả khổ đau. Dù ở trong bất cứ hoàn cảnh, môi trường nào, hàng Phật tử tại gia hay xuất gia đều có thể thực hiện được phương pháp tu tập này.
Vậy bát chính đạo gồm những gì và có giá trị như thế nào đối với việc tu tập?
Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng tìm hiểu về bát chánh đạo trong video trên đây.

Video tiếp theo