trực tuyến
Chẩn tế tháng 8/Quý Mão | Chùa Ba Vàng

Thứ Sáu, 29/9/2023

tức 15/8 Quý Mão

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Bồ Tát là ai? Khi nào được gọi là "Bồ Tát"?

10/11/2021

45 Lượt xem

Câu hỏi: “Kính bạch Sư Phụ Thái Minh, vợ con gọi con là Bồ Tát. Con bảo: Em đừng gọi anh như thế, làm anh bị tổn phước vì anh chỉ là phàm phu tục tử. Vợ con đáp: Vậy em sẽ gọi anh là ma. Vì chỉ có một trong hai con đường: Một là anh thành Bồ Tát hoặc hai là anh thành ma. Sư Phụ Thái Minh vui lòng giải đáp cho con và tất cả cho tất cả Phật tử khác được rõ mình chỉ là phàm phu tục tử mà gọi mình Bồ Tát thì mình có bị tổn phước hay không? Tác hại của việc gọi mình là Bồ Tát như vậy?

Trong kinh Kim Cương, Đức Phật dạy mình không được chấp vào quả vị Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán cho dù mình đã thực sự chứng đắc quả vị đó. Con cảm ơn Sư Phụ Thái Minh rất nhiều ạ. Kính chúc Sư Phụ Thái Minh luôn vui vẻ, bình an, hạnh phúc và sớm đắc quả Vô Thượng Bồ Đề.”

Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe câu câu trả lời của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong video trên đây.

Video tiếp theo