trực tuyến
[Trực tiếp] "Học từ con vịt nước" - câu 219 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Thứ Năm, 21/10/2021

tức 16/9 Tân Sửu

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Cách đối xử với bản thân để được nhiều phước báu nhất

17/11/2019

26 Lượt xem

Người đệ tử học Phật biết được rằng thân này là do tứ đại (đất, nước, gió, lửa) hợp thành, biết thân này là giả tạm, sự chết có thể đến với nó bất kỳ lúc nào. Nhưng người Phật tử có vì lý do đó mà đối xử với bản thân một cách khổ hạnh mà không chăm sóc nó. Người đệ tử Phật cần đối xử với thân này thế nào để tiến tu trên con đường tu tập và để sinh ra nhiều phúc báu nhất.
Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Video tiếp theo