trực tuyến
(Chu kỳ 6) Tụng kinh trong "Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng"

Thứ Sáu, 30/7/2021

tức 21/6 Tân Sửu

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Câu chuyện người con cắt thịt để nuôi sống cha mẹ

05/12/2020

6 Lượt xem

Đức Phật là bậc đại hiếu, là tấm gương hiếu hạnh vĩ đại nhất để cho tất cả chúng sinh noi theo. Ngài dạy: “Các Bồ Tát vì tất cả chúng sinh, làm những khổ hạnh khó làm, hiếu dưỡng cha mẹ, đem thân thể huyết nhục, cung cấp cho cha mẹ, việc đó là như thế”.

Trên đây là câu chuyện tiền kiếp về tấm gương hiếu hạnh của Đức Phật Thích Ca. Thời ấy, Ngài là một Thái tử còn rất nhỏ tuổi, khi đất nước và gia đình đang trong tình cảnh vô cùng éo le, ngàn cân treo sợi tóc, Ngài đã đưa ra một quyết định dứt khoát “cắt thịt để nuôi sống cha mẹ”, giúp cha mẹ thực hiện được chí nguyện của mình. Tấm gương hiếu hạnh của Ngài không chỉ làm cảm động lòng người, mà còn kinh động cả đất trời.

Qua video “Chuyện tiền thân Đức Phật Thích Ca - Người con đại hiếu cắt thịt nuôi cha mẹ” do Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng giải, chúng ta sẽ hiểu thêm về sự hiếu hạnh của các bậc Bồ Tát.