trực tuyến
(Chu kỳ 15) Tụng kinh trong "Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng

Thứ Ba, 28/9/2021

tức 22/8 Tân Sửu

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Cầu siêu cho vong linh thai nhi mấy lần thì được siêu thoát?

24/7/2021

163 Lượt xem

Việc làm lễ cầu siêu cho người quá cố, cho các vong linh là một việc làm tốt, trong kinh Đức Phật khuyến khích (nhất là người tại gia) phải cúng cho họ.
Đối với vong linh thai nhi Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh có chia sẻ “Chúng ta biết vong linh thai nhi rất quậy. Cụ Hòa thượng Tuyên Hóa gọi các vong thai là “tiểu quỷ”, các cháu rất oán cha trách mẹ, ganh ghét với anh em.” Vậy nên việc siêu độ cho các vong thai không phải dễ.
Vậy nên cầu siêu cho vong linh thai nhi mấy lần thì vong linh được siêu thoát?
Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe câu trả lời trong video trên đây.

Video tiếp theo