trực tuyến
(Chu kỳ 6) Tụng kinh trong "Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng"

Thứ Sáu, 30/7/2021

tức 21/6 Tân Sửu

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Chia sẻ, bình luận Phật Pháp đúng cách để được phúc báu

03/12/2020

8 Lượt xem

Việc viết bình luận trên các phương tiện truyền thông như Fanpage, YouTube, Website có thể giúp chúng ta tích lũy phúc báu hoặc tạo ra quả báo không tốt.
Ở những trang Phật giáo cũng vậy, cách chúng ta bình luận có thể giúp lan tỏa Phật Pháp đến với nhiều người. Tuy nhiên, hiện nay có rất nhiều người chỉ bình luận “Nam mô A Di Đà Phật”, “Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni”, mà không kèm theo ý kiến gì khác...
Bình luận như vậy có thật sự mang lại lợi ích không? Nên chia sẻ, bình luận như thế nào để được nhiều phúc báu?
Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe câu trả trong video “Chia sẻ, bình luận Phật Pháp đúng cách để được phúc báu” trên đây.