trực tuyến
Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong do dịch bệnh СOVID-19 | Chùa Ba Vàng

Chủ Nhật, 28/11/2021

tức 24/10 Tân Sửu

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Chư Tăng chùa Ba Vàng ăn ngày 1 bữa, đêm ngủ trong rừng như thời của Đức Phật

06/12/2019

17 Lượt xem

Trong kinh Mi Tiên vấn đáp, bài 177 với tựa đề: Đầu đà khổ hạnh có ích lợi gì?, có đoạn:

“Mười ba pháp đầu-đà này, trước hết, được ví như đất, vì đất là nơi nương tựa của mọi loài. Pháp đầu-đà là nơi nương tựa, sanh trưởng của mọi thiện pháp.
Nó được ví như nước, bởi nước rửa sạch bụi bặm, dơ dáy - pháp đầu đà rửa sạch trần cấu, ác uế.
Nó được ví như lửa đốt cháy mọi vật - pháp đầu-đà thiêu hủy phiền não.
Ví như gió, thổi quạt đi tất cả mọi khí, mọi mùi; pháp đầu-đà cũng thế, nó thổi quạt đi tất cả khí vị trần gian, dù thanh hay trược, dù thơm hay thối!
Nó được ví như thuốc để chữa bệnh - pháp đầu-đà đối trị tất cả tâm bệnh của tất cả con người.
Ví như nước trường sanh - pháp đầu-đà cho mọi người nếm thưởng nước cam lồ bất tử.
Nó được ví như ruộng, sinh lúa gạo - pháp đầu-đà là ruộng phước cho chư thiên và loài người.
Nó được ví như ngọc như ý, thành tựu ước nguyện - pháp đầu-đà cũng thành tựu ba cõi người, trời và niết-bàn như ý nguyện”.

Quay lại hơn 2600 năm về trước, tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - Thái tử Tất Đạt Đa khi đi ra 4 cửa thành, đã lần lượt thấy 4 sự thật của cuộc đời. Ngài đã quyết định dứt bỏ tất cả để xuất gia, tìm thầy học đạo. Trải qua 6 năm tu khổ hạnh, Ngài nhận ra khổ hạnh cực đoan, cũng như buông lung trong dục lạc không đưa đến an lạc, mà chỉ có con đường Trung đạo mới đưa đến giác ngộ và giải thoát, không khổ hạnh quá cũng không hưởng thụ thái quá. Từ đây, Ngài dạy cho các chúng đệ tử 13 hạnh đầu đà và 2 trong 13 hạnh đầu đà: ăn ngày 1 bữa, đêm ngủ trong rừng - chính là chư Tăng đang tiếp nối con đường đến Thánh quả giải thoát mà chư Phật đã đi. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe video sau đây qua lời giảng của Thầy Thích Trúc Thái Minh để hiểu được pháp tu khổ hạnh đầu đà!

Video tiếp theo