trực tuyến
[TRỰC TIẾP] "Học từ con mối" - câu 208 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Thứ Ba, 13/04/2021

tức 2/3 Tân Sửu

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Là những câu chuyện có thật của các Phật tử đã ứng dụng Phật Pháp để làm thay đổi cuộc sống của mình theo hướng tốt đẹp hơn. Mang lại cuộc sống hạnh phúc cho chính mình, gia đình và người thân...

Phật Pháp ứng dụng
Là những câu chuyện có thật của các Phật tử đã ứng dụng Phật Pháp để làm thay đổi cuộc sống của mình theo hướng tốt đẹp hơn. Mang lại cuộc sống hạnh phúc cho chính mình, gia đình và người thân...

Chuyện vị Tỳ-kheo chứng Thánh quả và bài học về tâm tàm quý, biết hổ thẹn

27/12/2020

203 Lượt xem

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh có dạy rằng "tất cả những vị Tăng sĩ chân thật đều có tâm chân chân thật, kiên cố tu tập và thực hành lời Phật dạy một cách chân chính, trung thực. Các Ngài có tàm, có quý cho nên hổ thẹn mà tu hành." Câu chuyện chứng Thánh quả của Ngài Ay-a-mit-ta đã nói lên được điều đó, vì tâm hổ thẹn trước sự thành kính cúng dường của thí chủ mà Ngài đã quyết tâm tu hành, chứng được Thánh quả A-la-hán.Trên đây là câu chuyện vị Tỳ-kheo chứng Thánh quả và bài học về tâm tàm quý, biết hổ thẹn qua lời giảng của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh.

Bài liên quan