trực tuyến
[Ngày 4] Tụng kinh kỷ niệm ngày Đức Phật chuyển Pháp luân, ngày 15/6/Tân Sửu

Thứ Bảy, 24/7/2021

tức 15/6 Tân Sửu

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Con đường giác ngộ của Đức Phật | Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ai?

10/5/2021

161 Lượt xem

Câu chuyện về con đường tầm sư học đạo, đi tìm chân lý đầy gian nan của Đức Phật trước khi thành đạo và những Pháp vi diệu thù thắng mà Ngài chứng đạt là một trong những câu chuyện đặc sắc nhất về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
Kính mời quý vị cùng lắng nghe phần cuối của chuyên mục “Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ai?” do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng ngay sau đây.