trực tuyến
(Chu kỳ 13) Tụng kinh trong "Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng"

Thứ Hai, 20/9/2021

tức 14/8 Tân Sửu

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Đã quy y Tam Bảo có cần phải hóa giải bát hương bản mệnh không?

20/3/2020

37 Lượt xem

Có trường hợp người đệ tử Phật trước khi quy y Tam Bảo đã từng đến những nơi như đền, điện, cửa thánh... để tôn bát hương bản mệnh, làm những nghi lễ tâm linh hoặc phát những lời thề nguyện của tôn giáo đó. Người ấy sau khi quy y Phật, Pháp, Tăng rồi có cách nào để những việc đã làm trước kia được hóa giải không?

Đây là thắc mắc không chỉ của bạn đặt câu hỏi trong video mà chắc hẳn là thắc mắc của rất nhiều người đã từng đi xem bói, đã từng nghe thầy bói hướng dẫn làm những nghi lễ tâm linh...; nay có duyên được gặp chính Pháp, muốn quay về nương tựa vào trí tuệ của Phật.

Cũng trong video trên, Thầy Thích Trúc Thái Minh sẽ đưa ra cho chúng ta câu trả lời về những lợi ích tâm linh khi chúng ta phát nguyện quy y Tam Bảo, chân thật thực hành lời Phật dạy.

Video tiếp theo