trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Ba, 28/11/2023

tức 16/10 Quý Mão

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Để tiêu tai giải nạn nên hành trì kinh Dược Sư như thế nào?

22/02/2020

6657 Lượt xem

Câu hỏi: "Con bạch Thầy con nghe nói rằng tụng kinh Dược Sư được tiêu tai, giải nạn và kéo dài thọ mạng.
Con bạch Thầy như vậy có đúng không ạ?
Con xin cảm ơn Thầy."
Trên đây là câu trả lời của Sư Phụ Thích Trúc Thái qua video "Để tiêu tai giải nạn nên hành trì kinh Dược Sư như thế nào?"

Video tiếp theo