trực tuyến
Chẩn tế tháng 8/Quý Mão | Chùa Ba Vàng

Thứ Ba, 03/10/2023

tức 19/8 Quý Mão

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Hiểu về nhân duyên nghiệp quả của bệnh tật

14/10/2020

72 Lượt xem

Bệnh tật của chúng ta là do nghiệp, duyên gây nên. Bởi vậy, bên cạnh việc tu tập để chuyển nghiệp, chúng ta cần phải tránh những duyên xấu để không bị mắc bệnh.
Ví dụ: Trong đại dịch Covid-19, nếu chúng ta không có nghiệp bị mắc bệnh, nhưng ta lại cứ tạo duyên xấu, không thực hiện các biện pháp bảo hộ khi tiếp xúc với người nhiễm virus thì ta vẫn có thể mắc bệnh.
Để hiểu thêm về duyên, nghiệp dẫn đến bệnh tật và cách để chuyển nghiệp, quý Phật tử và các bạn có thể lắng nghe video do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng trên đây.

Video tiếp theo