trực tuyến
Chẩn tế tháng 8/Quý Mão | Chùa Ba Vàng

Thứ Ba, 03/10/2023

tức 19/8 Quý Mão

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Học cách giao tiếp để đi đâu cũng được người khác yêu quý, nể trọng

18/02/2020

102 Lượt xem

Kỹ năng giao tiếp là một trong số những kỹ năng vô cùng quan trọng trong cuộc đời của mỗi con người. Nó không chỉ là cầu nối gắn kết chúng ta với mọi người xung quanh mà còn là chìa khóa mở ra rất nhiều những cánh cửa cơ hội thành công trong hiện tại và tương lai của chúng ta.

Tuy nhiên, không phải ai cũng giỏi kỹ năng giao tiếp. Từ đó, dẫn đến rất nhiều bất lợi cho họ như lời nói của họ không ai nghe, họ thường xuyên bị chê cười và không nhận được sự kính nể, tôn trọng từ người khác.
Vậy phải làm sao để khắc phục và cải thiện kỹ năng giao tiếp? Hãy nghe bài giảng của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh để hiểu rõ hơn vấn đề và giải quyết vấn đề này!

Video tiếp theo