trực tuyến
Chương trình số 2: Chu kỳ 15 - Tụng kinh tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng

Thứ Năm, 18/8/2022

tức 21/7 Nhâm Dần

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Hồi hướng công đức cho người mất | Cộng nghiệp và biệt nghiệp

10/12/2021

177 Lượt xem

Hồi hướng công đức cho người mất như thế nào?
Thế nào là cộng nghiệp và biệt nghiệp?
Câu hỏi:
“Con kính bạch Sư Phụ, con đọc kinh Địa Tạng thấy có dạy rằng: Nếu người còn sống làm những việc không lành để cúng tế cho người mất ví dụ như sát sinh thì phước báu không có mà còn tạo thêm tội cho người đã mất, hoặc làm chậm thời gian đi tái sinh vào cõi lành của người đã mất nhưng con cũng nghe Sư Phụ giảng là không thể hồi hướng việc ác được và luật nhân quả là ai gieo nhân, người ấy hưởng. Vậy nên con suy nghĩ thấy hai điều này dường như mâu thuẫn nhau, người còn sống làm mà lại ảnh hưởng đến người mất thì tội cho người mất quá. Con xin Sư Phụ giải đáp cho con được sáng tỏ ạ! Con xin tri ân Sư Phụ!”
Kính mời quý Phật tử lắng nghe câu trả lời của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong video trên đây.

Video tiếp theo