trực tuyến
(Chu kỳ 6) Tụng kinh trong "Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng"

Thứ Sáu, 30/7/2021

tức 21/6 Tân Sửu

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Khởi tâm bất kính khi lễ Phật, niệm Phật phải làm sao?

19/12/2020

16 Lượt xem

Câu hỏi: “Bạch Thầy! Con chưa quy y Tam Bảo, con chưa có Pháp danh nhưng nhà con có bàn thờ và thờ Phật. Gần đây, khi con niệm Phật thì những lời lẽ thô tục, phỉ báng xuất hiện và làm con sợ hãi, Sau đó những từ phỉ báng đó cứ xuất hiện trong đầu con không phút nào ngơi nghỉ, làm con rất ám ảnh. Thật lòng con không muốn phỉ báng Phật và Chư vị Bồ Tát nhưng nó cứ hiện trong đầu con không ngơi nghỉ. Con vốn từ lâu đã tin Phật Pháp, chỉ là con chưa hiểu rõ. Sau con mới biết tội phỉ báng là tội đọa địa ngục, chịu vô lượng kiếp khổ. Con đang rất ám ảnh và sợ hãi. Xin Thầy từ bi giảng cho con hiểu. Con xin tri ân công đức của Thầy”.

Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe câu trả lời của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong video trên đây.