trực tuyến
Tụng kinh Dược Sư cầu an - Ngày 1, thời khóa tối | Ngày 09/01/Quý Mão

Thứ Ba, 31/01/2023

tức 10/1 Quý Mão

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Làm sao để sám hối tội phá thai?

27/7/2021

192 Lượt xem

Làm thế nào để sám hối tội phá thai? Phá thai, dù trong hoàn cảnh nào, cũng gây cho con nhiều oán hận. Vì con bị tước đi quyền làm người từ trong trứng nước. Có những trường hợp con vì oán hận hay muốn mẹ để tâm đến mình mà gây chuyện trong gia đình, công việc cũng không suôn sẻ. Dù con có đang đi theo và phá rối hay không thì người mẹ vẫn thường cảm thấy day dứt tội lỗi. Sám hối với thai nhi là một trong những cách cơ bản nhất để hoá giải cho mẹ con.
Sám nghĩa là ăn năn lỗi trước, Hối là chừa phạm lỗi sau. Sám hối là biết lỗi cũ sai lầm nên ăn năn hối hận và nguyện sau này không tái phạm tội lỗi như thế nữa. Sám hối không chỉ là phương pháp tu tập trong Phật giáo mà còn là một phương pháp rất tích cực và hữu hiệu trong việc ngăn chặn sự tái diễn của những hành vi bất thiện của các việc ác. Nhưng khi sám hối rồi, không còn tái phạm nữa mới đúng với ý nghĩa của sám hối.
Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe câu trả lời qua video ”Làm sao để sám hối tội phá thai?" của Thầy Thích Trúc Thái Minh.”

Video tiếp theo