trực tuyến
Phóng sinh đầu tháng 2 nhuận/Quý Mão | Chùa Ba Vàng, ngày 01/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Tư, 29/3/2023

tức 8/2 Quý Mão

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Làm sao phân biệt người phàm, bậc Thánh? | Thầy Thích Trúc Thái Minh

05/9/2022

182 Lượt xem

Làm sao phân biệt người phàm, bậc Thánh? | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Câu hỏi: “Con bạch Thầy, trước kia khi Đức Phật thành đạo thì Ngài tuyên bố là Ngài đã là bậc giác ngộ, khi Ngài vừa mới sinh ra Ngài cũng đã tuyên bố là “thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn”. Nhưng sau này thì các bậc Thánh lại không được nói mình đã chứng Thánh thì làm sao chúng con có thể nhận biết được ai đã là bậc Thánh để mà nương tựa ạ?

Thầy có thể giảng giải cho con được không? Làm sao con có thể biết được người phàm và bậc Thánh ạ? Con xin tri ân công đức của Thầy.”

Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe câu trả lời của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong video trên đây.

Video tiếp theo