trực tuyến
Lễ trai đàn chẩn tế tất niên, ngày 15/12/Tân Sửu | Chùa Ba Vàng

Thứ Bảy, 22/01/2022

tức 20/12 Tân Sửu

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Lợi ích với tuổi trẻ khi tìm hiểu, tu học Phật Pháp

22/10/2020

1 Lượt xem

Nếu tuổi trẻ được tiếp cận Phật Pháp từ sớm thì sẽ được rất nhiều điều lợi ích. Như Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh từng nói: “Tuổi trẻ cần được trang bị những kiến thức, những đạo đức rất căn bản để bước vào đời; mà thế giới quan, nhân sinh quan của Phật giáo là đầy đủ, là toàn diện nhất!”
Vậy, tuổi trẻ sẽ học được những điều gì khi đến với đạo Phật?
Chúng ta sẽ tìm hiểu điều này qua lời giảng của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong video “Lợi ích với tuổi trẻ khi tìm hiểu, tu học Phật Pháp” trên đây.


 

Video tiếp theo