trực tuyến
Tụng kinh Dược Sư cầu an - Ngày 1, thời khóa tối | Ngày 09/01/Quý Mão

Thứ Ba, 31/01/2023

tức 10/1 Quý Mão

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Lời Phật dạy về 5 bổn phận của vợ chồng để xây dựng gia đình hạnh phúc

01/7/2021

122 Lượt xem

Khi đôi lứa nên duyên vợ chồng, nghĩa vụ và bổn phận của mỗi người sẽ lớn thêm. Nếu hai vợ chồng không biết cách giữ gìn và ứng xử khéo léo sẽ khiến hạnh phúc gia đình tan vỡ.
Để gia đình được hòa thuận, hạnh phúc bền vững, cả hai vợ chồng nên ghi nhớ và thực hiện 5 điều dưới đây.
Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng tìm hiểu qua video "Lời Phật dạy về 5 bổn phận của vợ chồng để xây dựng gia đình hạnh phúc" do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng trên đây.

Video tiếp theo