trực tuyến
Chẩn tế tháng 8/Quý Mão | Chùa Ba Vàng

Thứ Ba, 03/10/2023

tức 19/8 Quý Mão

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Muốn có trí tuệ sáng suốt phải học cách định tâm!

18/3/2020

31 Lượt xem

Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng: “Trí tuệ là của báu! Tu học Phật chính là đạt được trí tuệ. Muốn có trí tuệ thì phải định được tâm”; “Chúng ta tu tập bát chính đạo để có chính định, chính định thắp sáng lên ngọn đèn trí tuệ. Lúc đó ta thấy rõ ràng đâu là thiện, đâu là ác, thiện ấy nên làm, ác ấy phải bỏ.”

Khi ngọn đèn trí tuệ được thắp lên thì mọi phiền não, khổ đau của chúng ta sẽ được cắt hết, chứng đắc được đạo quả. Đó chính là mục tiêu của người tu học Phật. Đức Phật là người đã giác ngộ, thấu suốt được hết, các Thánh đệ tử của Ngài cũng đã đạt được điều đó, đã dùng trí tuệ để thấy rõ được vô thường, vô ngã và các phép duyên sinh. Còn những người phàm phu như chúng ta, đang trên con đường tìm cầu học đạo phải làm sao để có được trí tuệ, được sự an định trong tâm để tiếp tục bước đi trên con đường chánh đạo, khai mở được chánh trí của mình?

Video “Muốn có trí tuệ sáng suốt phải học cách định tâm!” của Thầy Thích Trúc Thái Minh trên đây sẽ cho chúng ta biết về hành tướng của “Định” và “Tuệ” trong đạo Phật để có thể biết rõ hơn về tâm của mình, cái gì thiếu phải gieo trồng, cái gì đã có thì cần phải tô bồi từ đó có thể nhanh chóng tiến tu trên con đường đạo.

    •  
Video tiếp theo