trực tuyến
Chương trình số 4: Ngày 2 - Tụng kinh kính mừng Phật đản

Thứ Năm, 23/5/2024

tức 16/4 Giáp Thìn

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Người Phật tử cần tu thế nào để được chân thật thấy Phật?

29/3/2020

8 Lượt xem

Với lòng từ bi rộng lớn, trải rộng khắp muôn loài chúng sinh, Đức Phật đi đến đâu là đem bình an đến đó, được thấy Phật, gặp Phật là một duyên lành rất thù thắng. Tuy nhiên, dù Đức Phật đã nhập Niết Bàn nhưng Pháp thân của Ngài còn thường trụ ở khắp mười phương, lòng từ của Ngài vẫn lan rộng khắp thế gian. Chúng ta thật hạnh phúc khi được làm con của Ngài - bậc tối thượng, tối thắng, cao quý vô ngần.

Mong muốn tu hành để đến lúc được thấy Phật, gặp Phật là mong muốn của mỗi người đệ tử Phật. Vậy, làm thế nào để chúng ta thấy Phật?

Trên đây là bài giảng: “Người Phật tử cần tu thế nào để được chân thật thấy Phật?” do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng giải.

Video tiếp theo