trực tuyến
[Trực tiếp] "Học từ con chồn" - Câu 212 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Thứ Sáu, 25/6/2021

tức 16/5 Tân Sửu

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Là những câu chuyện có thật của các Phật tử đã ứng dụng Phật Pháp để làm thay đổi cuộc sống của mình theo hướng tốt đẹp hơn. Mang lại cuộc sống hạnh phúc cho chính mình, gia đình và người thân...

Phật Pháp ứng dụng
Là những câu chuyện có thật của các Phật tử đã ứng dụng Phật Pháp để làm thay đổi cuộc sống của mình theo hướng tốt đẹp hơn. Mang lại cuộc sống hạnh phúc cho chính mình, gia đình và người thân...

Người Phật tử cần tu thế nào để được chân thật thấy Phật?

29/3/2020

8 Lượt xem

Với lòng từ bi rộng lớn, trải rộng khắp muôn loài chúng sinh, Đức Phật đi đến đâu là đem bình an đến đó, được thấy Phật, gặp Phật là một duyên lành rất thù thắng. Tuy nhiên, dù Đức Phật đã nhập Niết Bàn nhưng Pháp thân của Ngài còn thường trụ ở khắp mười phương, lòng từ của Ngài vẫn lan rộng khắp thế gian. Chúng ta thật hạnh phúc khi được làm con của Ngài - bậc tối thượng, tối thắng, cao quý vô ngần.

Mong muốn tu hành để đến lúc được thấy Phật, gặp Phật là mong muốn của mỗi người đệ tử Phật. Vậy, làm thế nào để chúng ta thấy Phật?

Trên đây là bài giảng: “Người Phật tử cần tu thế nào để được chân thật thấy Phật?” do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng giải.

Video tiếp theo